051/ 7703 773

051/ 7583 357

051/ 7583 356

Späť
Úvod / Naša starostivosť / Dopravná psychológia / Odborné poradenstvo pre vodičov

Odborné poradenstvo pre vodičov

Odborné poradenstvo pre vodičov je profesionálna odborná činnosť zameraná na osobu, ktorá sa dopustila priestupku alebo trestného činu vedenia motorového vozidla pod vplyvom alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva, prípadne na osobu, ktorej takáto povinnosť vyplýva zo zákona. Odborné poradenstvo má viesť k zodpovednému a bezpečnému správaniu sa takejto osoby ako účastníka cestnej premávky. („§ 31a Všeobecné podrobnosti o odbornom poradenstve (vyhláška k § 91 ods. 8 zákona))

Trvanie

4x 180 min.

Výstup

potvrdenie o účasti

Obsah

analyzovať príčiny deliktu, vzťah k osobným postojom, stratégie zmeny, stabilizovanie, uzatvorenie medzier vo vedomostiach, sebakontrola, bezpečná, ohľaduplná jazda podľa predpisov, uvedomovanie si rizika, správne odhadnutie seba samého, rozpoznanie nebezpečenstva?

Aktuálny cenník nájdete v sekcii cenník.

Prečítajte si tiež

Psychologické vyšetrenie vodičov

V zmysle zákona 313/2011 z 13.9.2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a v zmysle vyhlášky 413/2010 a 361/2011 Ministerstva vnútra, ktorými sa mení a...