051/ 7703 773

051/ 7583 357

051/ 7583 356

Späť
Úvod / Naša starostivosť / BIOFEEDBACK centrum

BIOFEEDBACK centrum

EEG biofeedback

EEG biofeedback

Je to psychologicko - medicínska metóda, ktorá umožňuje reguláciu mozgovej aktivity pomocou špeciálneho počítačového programu. Mozgová aktivita sa zobrazuje do parametrov počítačovej hry, ktoré podávajú spätnú informáciu o...

RSA biofeedback

RSA Biofeedback je účinná tréningová metóda, prostredníctvom ktorej je možné získať synchronizáciu práce srdca a dychu. Na základe toho sa rozvíja možnosť adaptácie organizmu, posilňujú sa obranné funkcie, je možné získať...