051/ 7703 773

051/ 7583 357

051/ 7583 356

Späť
Úvod / Naša starostivosť / Ambulancia klinickej psychológie

Ambulancia klinickej psychológie

Pracovisko je vybavené moderne zariadenou pracovňou psychológa, psychologickou vyšetrovňou i miestnosťami pre skupinové aktivity.

Deň Pracovná doba Skupinové nácviky psychorelaxácie
Pondelok 730 - 1200,   1230 - 1600  
Utorok 730 - 1200,   1230 - 1600  
Streda 730 - 1200,   1230 - 1600 1300, 1400, 1515
Štvrtok 730 - 1200,   1230 - 1600  
Piatok 730 - 1200,   1230 - 1600  

Príjem a objednávanie klientov zabezpečuje psychologická asistentka. V prípade požiadavky klienta je možné poskytovať služby psychologickej ambulancie i mimo pracovný čas alebo nad rámec limitu zdravotnej poisťovne, v uvedenom prípade sú však poskytované služby hradené podľa honorárového poriadku.

Ambulancia klinickej psychológie

Poskytované služby:

  • individuálna i skupinová psychoterapia
  • hypnóza
  • individuálny i skupinový nácvik psychorelaxácie
  • individuálne a skupinové poradenstvo
  • individuálne a skupinové psychodiagnostické vyšetrenia s využitím výpočtovej techniky
  • psychologické vyšetrenia pre žiadateľov o vodičský preukaz, inštruktorov AŠ, pracovníkov bezpečnostných služieb a držiteľov zbrane
  • súdno-znalecké vyšetrenia z oblasti klinickej psychológie detí i dospelých.


Skupinové psychoterapeutické aktivity pre:

  • klientov s neurotickými problémami
  • deti so špecifickými poruchami učenia a správania

Psychodiagnostika dospelých

Parciálna psychodiagnostika afektivita, depresia, úzkosť, intelekt, organicita, pamäť, pozornosť, neurotické problémy Komplexná psychodiagnostika Komplexná psychodiagnostika osobnosti, kognitívnych schopnosti a jednotlivých psychických funkcií osobnosti.

Psychodiagnostika detí

komplexná psychodiagnostika poruchy pozornosti a hyperaktivita (ADHD, ADD) psychosomatické ťažkosti úzkostno-depresívne stavy sociálne a iné fóbie posttraumatické stavy negatívny sebaobraz, nízka sebadôvera neorganické...

Psychoterapia

Individuálna psychoterapia Individuálna psychoterapia predstavuje proces stretnutia klienta s psychoterapeutom, ktorého profesionálna asistencia môže klientovi pomôcť pri zvládaní jeho problémov, náročných životných situáciách,...

Súdnoznalecká činnosť

Súdnoznalecká činnosť v odbore psychológia, v odvetviach klinická psychológia detí a klinická psychológia dospelých. Znalecké posudky sú vypracovávané na žiadosť štátnych orgánov /polícia a súdy/ a...